Pomoc i Baza wiedzy
Logowanie:

Regulamin promocji „Tanie domeny”

Jesteś tutaj:

Regulamin promocji „Tanie domeny”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Tanie domeny” określa zakres, warunki oraz zasady korzystania przez Uczestników z promocyjnej oferty Organizatora w zakresie świadczonej przez niego usługi rejestracji nazw domen internetowych i ich obsługi w rejestrach domen polskich „.pl” i europejskiej „.eu” (zwanej dalej jako „Usługa”).
 2. Podstawę akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się Regulamin świadczenia usług przez cmHost z siedzibą w Nidzicy (zwany dalej: „Regulaminem ogólnym”) oraz przepisy obowiązujących ustaw.
 3. Organizatorem akcji promocyjnej świadczonej w oparciu o Regulamin jest Chili Media Group z siedzibą w Nidzicy przy ul. Kościuszki 5B/35, 13-100 Nidzica, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON: 280572720, NIP: 984-017-95-43.
 4. Oferta promocyjna, do której stosuje się Regulamin, nie może łączyć się z innymi ofertami promocyjnymi Organizatora.

II. Uczestnicy akcji promocyjnej

Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin może być każda osoba lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do zawarcia umowy (zwany w Regulaminie: „Uczestnikiem”), do której zastosowanie ma Regulamin.

III. Czas trwania promocji

Akcja promocyjna, do której stosuje się Regulamin, trwa od dnia 15.07.2015, od godz. 10:00, do odwołania.

IV. Warunki promocji

 1. W ramach promocji Uczestnik może złożyć zamówienie na świadczenie Usług w odniesieniu do dowolnej ilości domen objętych promocją.
 2. Umowa w ramach promocji „Tanie domeny” zawierana jest na czas określony jednego roku. Oferta promocyjna „Tanie domeny” nie ma zastosowania do zamówień, w których Uczestnik wskazał czas trwania umowy przekraczający okres jednego roku.
 3. Promocji „Tanie domeny” nie można łączyć z innymi promocjami cmHost.
 4. Okresem rozliczeniowym jest jeden rok.
 5. Pierwszy rok korzystania z Usługi jest okresem testowym.
 6. Ceny rejestracji domen w promocji „Tanie domeny” w okresie testowym wynoszą:
  1. .pl – 15,95 zł netto / 19,62 zł brutto,
  2. .com.pl i inne funkcjonalne - 11,95 zł netto / 14,70 zł brutto,
  3. .waw.pl i inne regionalne – 3,95 zł netto / 4,86 zł brutto,
  4. .eu – 8,95 zł netto / 11,01 zł brutto.
 7. W przypadku rejestracji domen na okres dłuższy niż jeden rok, rejestracja taka odbywa się na standardowych warunkach rejestracji Usług określonych w Regulaminie ogólnym i na podstawie Cennika obowiązującego w chwili rejestracji.
 8. Uczestnik może odnowić Usługę nabytą w promocji „Tanie domeny” na kolejny okres rozliczeniowy, jednakże odnowienie takie nie jest obowiązkowe.
 9. Odnowienie Usługi w odniesieniu do domeny internetowej zarejestrowanej w ramach promocji „Tanie domeny” w okresie rozliczeniowym, następującym po pierwszym testowym roku korzystania z Usługi, będzie odbywać się na standardowych warunkach odnawiania Usług określonych w Regulaminie ogólnym i na podstawie Cennika obowiązującego w chwili odnowienia, bez możliwości udziału Uczestnika w innych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
 10. Rezygnacja z odnowienia Usługi oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie i wykasowanie zamówionej przez Uczestnika domeny z rejestru domen.
 11. Przeniesienie świadczenia Usługi (Transfer domeny) w odniesieniu do domeny zarejestrowanej w promocji „Tanie domeny” do innego usługodawcy przed odnowieniem Usługi na okres rozliczeniowy, następujący bezpośrednio po pierwszym testowym roku korzystania z Usługi, zobowiązuje Uczestnika do wpłaty na konto Organizatora promocji różnicy pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku w chwili zakupu, a promocyjną ceną za pierwszy rok, za którą Uczestnik promocji nabył domenę.
 12. Realizacja zamówienia, w którym Uczestnik obok Usług oferowanych w ramach promocji złożył zlecenie realizacji innych odpłatnych Usług z bieżącej oferty handlowej Organizatora, odbędzie się po uregulowaniu należności za tak złożone zamówienie.
 13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, stosuje się zasady ogólne korzystania z usług, zawarte w Regulaminie ogólnym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt: bok@cmhost.pl

AIZO - administrowanie nieruchomościami Nidzica. Zarządzanie to nasza pasja! | Agencja interaktywna Chili Group - niepowtarzalne serwisy internetowe!
© 2012-2022 cmHost. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności © 2012-2015 cmHost Wdrożenie: Chili Media